ข้อมูลพื้นฐานเทศบาล
ข้อมูลโครงสร้างเทศบาล
กิจการสภาเทศบาล
ข้อมูลสถิติการให้บริการ
งานบริหารงานสาธารณสุข
กองการศึกษา


  หน้าแรก     ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายในหน่วยงาน) ย้อนหลัง 

ข่าวย้อนหลัง
ข่าวประชาสัมพันธ์  
  ประกาศเทศบาลตำบลเกวียนหัก เรื่อง การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของราชการ

  ประกาศเทศบาลตำบลเกวียนหัก เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกันสาดพร้อมลานพื้นคสด.และบันได ทางลาดผู้พิการ

  ประกาศเทศบาลตำบลเกวียนหัก เรื่อง การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของราชการ

  ประกาศแก้ไขช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อเทศบาลตำบลเกวียนหัก พ.ศ.2565

  ประกาศช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อเทศบาลตำบลเกวียนหัก พ.ศ.2565

  ชัวร์ก่อนแชร์ : 10 วิธีไล่ยุงไม่ใช้สารเคมีใช้ได้จริงหรือ ?

  ประกาศเทศบาลตำบลเกวียนหัก เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 3

  ประกาศเทศบาลตำบลเกวียนหัก เรื่อง ดำเนินการายทรัพย์สินโดยวิธีเฉพาะเจาะจงโดยการเจรจาตกลงกัน

  ประกาศเทศบาลตำบลเกวียนหักเรื่อง การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของราชการ

  ข้อมูลนวัตกรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

 ก่อนหน้า [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 ต่อไป
สาส์นจากผู้บริหาร

นายกเทศมนตรีตำบลเกวียนหัก
นายพราหมณ์ มุกดาสนิท
การให้บริการ
กฎหมายน่ารู้
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
งานแผนและงบประมาณฯ
งานบริหารงานบุคคล
การป้องกันการทุจริต
ร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย
      
 
สำนักงานเทศบาลตำบลเกวียนหัก
12 หมู่ 4 ตำบลเกวียนหัก อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
Tel : 039493194   Fax : -
Email : kwianhug1@gmail.com
Copyright © 2023 by OPSTECH All Right Reserved.