ข้อมูลพื้นฐานเทศบาล
ข้อมูลโครงสร้างเทศบาล
กิจการสภาเทศบาล
ข้อมูลสถิติการให้บริการ


  หน้าแรก     การบริหารจัดการความเสี่ยง 
การบริหารจัดการความเสี่ยง
การบริหารจัดการความเสี่ยง  
     รายงานการดำเนินการจัดการความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ.2565(รอบ 6 เดือน))2565-04-25เปิดอ่าน
     แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25652564-12-30เปิดอ่าน
     ประกาศใช้แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25652564-12-30เปิดอ่าน
สาส์นจากผู้บริหาร

นายกเทศมนตรีตำบลเกวียนหัก
นายพราหมณ์ มุกดาสนิท
การให้บริการ
กฎหมายน่ารู้
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
งานแผนและงบประมาณฯ
งานบริหารงานบุคคล
การป้องกันการทุจริต
ร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย
      
 
สำนักงานเทศบาลตำบลเกวียนหัก
12 หมู่ 4 ตำบลเกวียนหัก อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
Tel : 039493194   Fax : -
Email : kwianhug1@gmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.