ข้อมูลพื้นฐานเทศบาล
ข้อมูลโครงสร้างเทศบาล
กิจการสภาเทศบาล
ข้อมูลสถิติการให้บริการ
งานบริหารงานสาธารณสุข
กองการศึกษา


  หน้าแรก     คำสั่งสภาเทศบาล 
คำสั่งสภาเทศบาล
คำสั่งสภาเทศบาล  
     แต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566เปิดอ่าน
     อนุมัติให้สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเกวียนหักเข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตรสมาชิกสภาท้องถิ่นที่ได้รับการเลือกตั้งใหม่ รุ่นที่ 52564-09-03เปิดอ่าน
     แต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25652564-08-13เปิดอ่าน
สาส์นจากผู้บริหาร

นายกเทศมนตรีตำบลเกวียนหัก
นายพราหมณ์ มุกดาสนิท
การให้บริการ
กฎหมายน่ารู้
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
งานแผนและงบประมาณฯ
งานบริหารงานบุคคล
การป้องกันการทุจริต
ร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย
      
 
สำนักงานเทศบาลตำบลเกวียนหัก
12 หมู่ 4 ตำบลเกวียนหัก อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
Tel : 039493194   Fax : -
Email : kwianhug1@gmail.com
Copyright © 2023 by OPSTECH All Right Reserved.