ข้อมูลพื้นฐานเทศบาล
ข้อมูลโครงสร้างเทศบาล
กิจการสภาเทศบาล
ข้อมูลสถิติการให้บริการ
งานบริหารงานสาธารณสุข
กองการศึกษา


  หน้าแรก     คณะผู้บริหาร 

คณะผู้บริหาร
คณะผู้บริหาร  


นายพราหมณ์ มุกดาสนิท
นายกเทศมนตรีตำบลเกวียนหัก
โทรศัพท์ : 0898328590


นายสุรพงษ์ โพธิพงษ์
รองนายกเทศมนตรีตำบลเกวียนหัก
โทรศัพท์ : 0876111889


นางสาวเสาวลักษณ์ แสนเสนาะ
รองนายกเทศมนตรีตำบลเกวียนหัก
โทรศัพท์ : 0899915496


นางสาวพฤกษา โชคธนุทรัพย์
เลขานุการนายกเทศมนตรี
โทรศัพท์ : 0647822265


นายเชาวฤทธิ์ ศิริวาลย์
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
โทรศัพท์ : 0625494951
สาส์นจากผู้บริหาร

นายกเทศมนตรีตำบลเกวียนหัก
นายพราหมณ์ มุกดาสนิท
การให้บริการ
กฎหมายน่ารู้
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
งานแผนและงบประมาณฯ
งานบริหารงานบุคคล
การป้องกันการทุจริต
ร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย
      
 
สำนักงานเทศบาลตำบลเกวียนหัก
12 หมู่ 4 ตำบลเกวียนหัก อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
Tel : 039493194   Fax : -
Email : kwianhug1@gmail.com
Copyright © 2023 by OPSTECH All Right Reserved.