ข้อมูลโครงสร้างเทศบาล
ข้อมูลพื้นฐานเทศบาล
กิจการสภาเทศบาล
ข้อมูลสถิติการให้บริการ
งานบริหารงานสาธารณสุข
กองการศึกษา


  หน้าแรก     แผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล 
แผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล
แผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล  
     การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลเปิดอ่าน
     ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล (ประกาศ ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2565)เปิดอ่าน
     ประกาศนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล(พ.ศ.2564-2566)2564-03-26เปิดอ่าน
     แผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-25662563-09-23เปิดอ่าน
สาส์นจากผู้บริหาร

นายกเทศมนตรีตำบลเกวียนหัก
นายพราหมณ์ มุกดาสนิท
การให้บริการ
กฎหมายน่ารู้
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
งานแผนและงบประมาณฯ
งานบริหารงานบุคคล
การป้องกันการทุจริต
ร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย
      
 
สำนักงานเทศบาลตำบลเกวียนหัก
12 หมู่ 4 ตำบลเกวียนหัก อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
Tel : 039493194   Fax : -
Email : kwianhug1@gmail.com
Copyright © 2023 by OPSTECH All Right Reserved.