ข้อมูลพื้นฐานเทศบาล
ข้อมูลโครงสร้างเทศบาล
กิจการสภาเทศบาล
ข้อมูลสถิติการให้บริการ
งานบริหารงานสาธารณสุข
กองการศึกษา


  หน้าแรก     มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส 
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส  
     รายงานการดำเนินการกำหนดมาตรการและแนวทางในการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ปี พ.ศ.2566เปิดอ่าน
     มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน ปี พ.ศ.2565เปิดอ่าน
     แนวทางการประพฤติตนทางจริยธรรมที่ควรทำและไม่ควรทำ ประจำปี พ.ศ.2566เปิดอ่าน
     มาตรฐานทางจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐเปิดอ่าน
     ประกาศแสดงเจตนารมณ์2564-06-17เปิดอ่าน
     รายงานผลารดำเนินตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลตำบลเกวียนหัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25652565-03-18เปิดอ่าน
     มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ.25652564-10-25เปิดอ่าน
สาส์นจากผู้บริหาร

นายกเทศมนตรีตำบลเกวียนหัก
นายพราหมณ์ มุกดาสนิท
การให้บริการ
กฎหมายน่ารู้
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
งานแผนและงบประมาณฯ
งานบริหารงานบุคคล
การป้องกันการทุจริต
ร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย
      
 
สำนักงานเทศบาลตำบลเกวียนหัก
12 หมู่ 4 ตำบลเกวียนหัก อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
Tel : 039493194   Fax : -
Email : kwianhug1@gmail.com
Copyright © 2023 by OPSTECH All Right Reserved.