ข้อมูลพื้นฐานเทศบาล
ข้อมูลโครงสร้างเทศบาล
กิจการสภาเทศบาล
ข้อมูลสถิติการให้บริการ
งานบริหารงานสาธารณสุข
กองการศึกษา



  หน้าแรก   ภาพกิจกรรม     ภาพทั้งหมด 

ภาพทั้งหมด
ภาพกิจกรรม  

เทศบาลตำบลเกวียนหัก เข้าร่วมกิจกรรม “ไม่ทำ ไม่ทน ไม่เฉย รวมไทยต้านโกง” ในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล(ประเทศไทย)  ในวันที่ 9 ธันวาคม 2565 ร่วมรับชมการจัดงานผ่านทาง Fanpage สำนักงาน ป.ป.ช. หรือ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย


คณะผู้บริหารพร้อมทั้งข้าราชการและพนักงานร่วมทำสัญลักษณ์ร่วมในกิจกรรม
   
   
สาส์นจากผู้บริหาร

นายกเทศมนตรีตำบลเกวียนหัก
นายพราหมณ์ มุกดาสนิท
การให้บริการ
กฎหมายน่ารู้
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
งานแผนและงบประมาณฯ
งานบริหารงานบุคคล
การป้องกันการทุจริต
ร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย
      
 
สำนักงานเทศบาลตำบลเกวียนหัก
12 หมู่ 4 ตำบลเกวียนหัก อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
Tel : 039493194   Fax : -
Email : kwianhug1@gmail.com
Copyright © 2023 by OPSTECH All Right Reserved.