ข้อมูลพื้นฐานเทศบาล
ข้อมูลโครงสร้างเทศบาล
กิจการสภาเทศบาล
ข้อมูลสถิติการให้บริการ
งานบริหารงานสาธารณสุข
กองการศึกษา


  หน้าแรก     รายละเอียดข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (ภายนอกหน่วยงาน) 

รายละเอียดข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (ภายนอกหน่วยงาน)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
 หัวข้อข่าว
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.191-24 บ้านหนองอ้ายแหนบ หมู่ 8
 หน่วยงาน
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนประดู่
 ราคากลาง
966,600.00
 ยื่นซอง
5 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. ถึง 12.00 น.
 ติดต่อสอบถาม
0-4497-7008,0-4497-7014
 รายละเอียดข่าว

ก่อสร้าง ถ.คสล. ขนาดกว้าง 4 เมตร  ยาว 238 เมตร หนา 0.15  เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 392 ตารางเมตร  ลงไหล่ทางหินคลุกข้างละ  0.50 เมตร


ประกาศโดย : องค์การบริหารส่วนตำบลโนนประดู่
วันที่ประกาศ : 2566-08-28
สาส์นจากผู้บริหาร

นายกเทศมนตรีตำบลเกวียนหัก
นายพราหมณ์ มุกดาสนิท
การให้บริการ
กฎหมายน่ารู้
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
งานแผนและงบประมาณฯ
งานบริหารงานบุคคล
การป้องกันการทุจริต
ร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย
      
 
สำนักงานเทศบาลตำบลเกวียนหัก
12 หมู่ 4 ตำบลเกวียนหัก อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
Tel : 039493194   Fax : -
Email : kwianhug1@gmail.com
Copyright © 2023 by OPSTECH All Right Reserved.