ประชาสัมพันธ์เบอร์โทรสำนักงานเทศบาลตำบลเกวียนหัก โทร 039-493194 ยินดีให้บริการทุกท่านครับ

 


 

อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน
  หน้าแรก     รายละเอียดข่าวข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายนอกหน่วยงาน) 

ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายนอกหน่วยงาน)
ข่าวประชาสัมพันธ์  
  ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ  
       ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระทอง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2561 จำนวน 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา โดยได้ดำเนินการประเมินสมรรถนะด้วยวิธีการสอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์ เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2561 นั้น บัดนี้ คณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ได้ดำเนินการประเมินสมรรถนะได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ดังนี้ 1. ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ลำดับที่ 1 นางสาววิลาวัณย์ สุปะมา หมายเลขประจำตัวสอบ 001 2. ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ลำดับที่ 1 นางสาวประภาพร ทิพวรรณ์ หมายเลขประจำตัวสอบ 004 ลำดับที่ 2 นางสาวขวัญวีณา ศรีพิกุลวงศ์ หมายเลขประจำตัวสอบ 001 ลำดับที่ 3 นายอุทัย ลีแก้ว หมายเลขประจำตัวสอบ 003 องค์การบริหารส่วนตำบลสระทอง ขอแจ้งให้ผู้ผ่านการเลือกสรรได้ทราบ ดังต่อไปนี้ 1.บัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผลไป เมื่อครบกำหนด 1 ปี นับตั้งแต่วันประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นต้นไป และถ้ามีกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้รายชื่อที่ได้ขึ้นบัญชีไว้นี้เป็นอันถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีของผู้นั้นด้วย คือ 1.1 ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิไม่เข้ารับการจ้างในตำแหน่งที่ผ่านการเลือกสรร 1.2 ผู้นั้นไม่เข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการตาม วันและเวลาที่องค์การบริหารส่วนตำบลสระทอง กำหนด ทั้งนี้ หากมีการสรรหาและเลือกสรรในตำแหน่งเดียวกันอีก และได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรครั้งใหม่ บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรในตำแหน่งเดียวกันตามประกาศนี้ เป็นอันยกเลิก 2. ให้ผู้ผ่านการเลือกสรร ลำดับที่ 1 มารายงานตัว และทำสัญญาจ้าง ภายหลังจากที่คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดบุรีรัมย์ มีมติเห็นชอบให้จ้างแล้วเท่านั้น โดยองค์การบริหารส่วนตำบลสระทอง จะแจ้งกำหนดการรายงานตัวให้ทราบต่อไป 3. การเลือกสรรพนักงานจ้างครั้งนี้ หากปรากฏภายหลังว่า ผู้ได้รับการเลือกสรรรายใดมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องตรงตามประกาศรับสมัคร องค์การบริหารส่วนตำบลสระทองจะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการเป็นพนักงานจ้าง และไม่มีสิทธิได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพนักงานจ้าง หรือจะพิจารณาให้พ้นจากตำแหน่งในกรณีที่ได้ทำสัญญาจ้างไปแล้ว จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ไฟล์ประกอบ


ประกาศโดย : องค์การบริหารส่วนตำบลสระทอง
วันที่ประกาศ : 2561-08-10

 
นายกเทศมนตรีตำบลเกวียนหัก
นายพินัย พะยม
ออนไลน์ทั้งหมด 24 คน
หมายเลข IP 54.225.57.230
คุณเข้าชมลำดับที่ 403,895

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ เทศบาลเกวียนหัก.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
สิงหาคม 2561
อา พฤ
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 18 สิงหาคม 2561


 
เทศบาลตำบลเกวียนหัก
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.